Projekt ustawy: emerytura bez podatku

  • 18 maja 2018
Emerytura bez podatku to przede wszystkim zobowiązanie, które wynika z szacunku do osób starszych. Po przejściu na emeryturę nie powinni już być obarczani podatkiem, który dla wielu z nich jest ogromnym obciążeniem. Rządowi udało się zabezpieczyć fundusze na wsparcie dla dzieci poprzez program 500+, a także dzięki inicjatywie PSL płatne 12 miesięczne urlopy macierzyńskie, czy żłobki za złotówkę. Przyszła […]
Read More
 1