HISTORIA

Ruch Ludowy

Ruch Ludowy ma już 120 lat. Jest jedną z najstarszych formacji politycznych w Europie. W polskiej historii był jednym z trzech wielkich nurtów politycznych, obok narodowego i socjalistycznego, które wywarły największy wpływ na losy narodu i państwa w XX wieku. Jesteśmy dumni z naszego dziedzictwa i pielęgnujemy tradycje naszych wielki przywodców – Macieja Rataja, Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka.

Nasze osiągnięcia

PSL jest współautorem dwóch największych sukcesów polskiej polityki ostatnich 26 lat – wstąpienia do NATO i Unii Europejskiej. Już 2 lutego 1994 roku premier Pawlak podczas wizyty w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli podpisuje Dokument Ramowy Partnerstwa dla Pokoju. Z kolei w 2002 roku, dzięki negocjacjom Jarosława Kalinowskiego, w Kopenhadze polscy rolnicy już w pierwszym roku członkostwa otrzymali dopłaty bezpośrednie w wysokości 55% średniej unijnej.

Współcześnie

Współczesne PSL nawiązuje do dorobku partii chłopskich okresu międzywojennego. Opieramy naszą działalność na wartościach ludowych, narodowych i chrześcijańskich. Zawsze występujemy w imię polskiej racji stanu. Współpracujemy ideowo i programowo z Forum Młodych Ludowców, Związkiem Młodzieży Wiejskiej, Towarzystwem Uniwersytetów Ludowych, Muzeum Historii Ruchu Ludowego i Ludowym Towarzystwem Naukowo-Kulturalnym.

Władze PSL na Podkarpaciu

Mieczysław Kasprzak
Poseł na Sejm RP

Wspólnie z PSL wprowadziliśmy wiele dobrych ustaw, które ułatwiły funkcjonowanie społeczne i gospodarcze.

Zbigniew Micał
Dyrektor biura w Rzeszowie

Koordynuję i inicjuję działania związane z funkcjonowaniem wojewódzkiego biura Posła na Sejm Mieczysława Kasprzaka w Rzeszowie.  

Bogusław Tkaczyk
Dyrektor biura w Jarosławiu

Koordynuję i inicjuję działania związane z funkcjonowaniem biura Posła na Sejm Mieczysława Kasprzaka w Jarosławiu.    

Śledź nasze inicjatywy na portalu Facebook

ZOBACZ WIĘCEJ