Interpelacja do Ministra Infrastruktury

  • 10 stycznia 2022
Szanowny Panie Ministrze! W związku z trwającymi pracami przygotowania do budowy obwodnicy Leska pragnę poinformować Pana Ministra, że przyjęty tryb postępowania i procedury budzą powszechny sprzeciw. W ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planowany jest przebieg obwodnicy przez miejscowości Postołów, Wolę Postołową i Huzele. Powszechny sprzeciw budzi brak konsultacji ze społecznością lokalną zamieszkałą […]
Read More
 1